Wie zijn wij?

Kuipers en Houtman is een organisatie die gespecialiseerd is in alles op het gebied van gedrags- en opvoedingsproblematiek. De doelgroep waarmee Kuipers en Houtman te maken heeft, bestaat uit kinderen, jongeren, volwassenen en ouders. Er wordt gewerkt vanuit het sociaalcompetentie model. Dit betekent dat er gekeken wordt naar de vaardigheden die de cliënt en zijn netwerk bezitten. Vanuit daar wordt onderzocht wat er nog nodig is en wat er al goed gaat.

Bianca Kuipers en Mirjam van der Spek zijn in 2010 Kuipers en Houtman gestart. Op dat moment was de bedoeling dat wij vanuit onze specialisme begeleiding en ondersteuning gingen bieden. De intentie was dat Bianca en Mirjam samen zouden blijven en naast de thuisbegeleiding trainingen zouden gaan aanbieden. Na een half jaar hebben wij onze eerste werknemer aangenomen.

Het team van Kuipers en Houtman bestaat uit HBO gediplomeerde hulpverleners en gedragswetenschappers. Jaarlijks worden alle personeelsleden getraind op verschillende gebieden waaronder in psycho-educatie en alles op het gebied van de meldcode. Naast deze trainingen zijn er een aantal gediplomeerde hulpverleners met betrekking tot de methodieken die ingezet worden voor begeleiding rondom problematieke scheidingen.

Van een klein bureau zijn wij gegroeid naar een middel groot bureau. Bianca en Mirjam blijven ervoor zorgen dat de kwaliteit hoog blijft. Dit vinden wij erg belangrijk. Hiervoor hebben we een goed team naast ons nodig en cliënten die hun mening blijven geven. Ondanks dat wij groter zijn geworden, geven zowel het team als de cliënten en hun netwerk aan dat zij dit niet hebben gemerkt. De hulpverlening is hierin niet veranderd.