Ouderschapsbeoordeling

Wij bieden binnen onze hulpverlening het traject ouderschapsbeoordeling. Binnen dit traject zijn er verschillende mogelijkheden. Welke mogelijkheden dat zijn ligt aan verschillende aspecten.

Bijvoorbeeld wonen de kinderen nog thuis, zijn ouders bij elkaar of gescheiden, wat zijn de zorgen.

Om een goed advies te kunnen geven aan het eind van het traject zal de hulpverlener in overleg met de verwijzer een plan maken hoe het traject eruit gaat zien. Zo kan er bijvoorbeeld contact gezocht worden met de mensen die belangrijk  zijn, en deel uitmaken van het systeem. Hieronder kunnen onder vallen school, betrokken instanties waar het gezin mee te maken heeft, sport vereniging etc..

Daarnaast zal de hulpverlening bij de gezinnen thuis komen en zorgen dat ze een zo duidelijk mogelijk beeld krijgen. We gaan in de thuissituatie bij het gezin observeren, eventueel adviseren, ondersteunen  en wanneer nodig zorgen dat er een veilige situatie voor de kinderen zal zijn.

Mocht het zo zijn dat de kinderen niet thuis wonen, dan kan er mee gekeken worden tijdens bezoekmomenten tussen ouders en kinderen. Er kan geadviseerd worden op gebied van communicatie, omgang tussen ouders en kinderen. Daar waar de behoefte van de hulpvraag van de verwijzer ligt.

De onderzoeksvragen die er liggen aan het begin van het traject zullen we aan het eind van het traject omschrijven in een verslag.

De duur van het traject kan verschillend zijn, dit ligt aan de hulpvragen die er liggen vanuit de verwijzer.

Wij werken al geruime tijd zonder wachtlijsten en blijven ons best doen die ook niet te krijgen.