Werkwijze

Als er problemen thuis zijn of als het niet goed gaat op school, kan dit gemeld worden bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Gebiedsteam, de huisarts of de WMO. Zij zullen samen met jou gaan kijken naar wat de hulpvraag is en samen zoeken naar een bureau die de juiste begeleiding voor jou biedt. Soms is de hulpverlening vrijwillig, echter is dit niet altijd zo. Dit betekent dat er een melding van de politie, Veilig Thuis, school, ziekenhuis binnenkomt bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Gebiedsteam, de huisarts of de WMO. Dan bepaalt vaak de consulent vanuit de gemeente, welk bureau er in aanmerking komt.

Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin,  het Gebiedsteam, de huisarts of de WMO komt er een melding binnen bij Kuipers en Houtman. Samen met de consulent van de gemeente komen we bij jou thuis of spreken af op kantoor bij de consulent. De intaker vanuit Kuipers en Houtman legt uit wat zij kunnen bieden en hoe de hulpverlening eruit zal gaan zien. Samen met jou en de consulent bekijken we of de hulpverlening passend is bij jouw situatie. Als dit zo is zal de hulpverlening opgestart worden. In deze periode zal er een plan van aanpak gemaakt worden. Wij vinden het erg belangrijk dat er een klik is tussen de hulpverlener en de cliënt en zijn/haar netwerk. Soms is er sprake van dat wij meerdere hulpverleners inzetten, dit wordt altijd besproken. Een reden hiervoor kan zijn dat er meerdere keren per week hulpverlening nodig is of als er meerdere personen binnen het gezin hulpverlening nodig hebben.

Wij voeren elke twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit. Eind 2022 hebben wij een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Wij zijn gemiddeld beoordeeld met een 8,6.