Thuisblijvers

Het pakket betreft deelproducten jeugdhulp die samen met de deelproducten onderwijs de Onderwijs-Zorg arrangementen vormen. Het is een integraal aanbod van het onderwijs en vanuit de jeugdhulp. Het pakket kan worden ingezet indien er sprake is van een jeugdige met complexe problematiek, welke het naar school gaan belemmert, dan wel vanwege deze problematiek langdurig thuis zit. Als ondersteuning op lokaal niveau aantoonbaar ontoereikend is, wordt dit pakket ingezet.

Het doel van dit pakket is om de jeugdige de vaardigheden om te kunnen deelnemen aan het onderwijs te laten behouden of aan te leren. Daarnaast staat het realiseren van een dagelijkse routine in relatie tot een realistisch toekomstperspectief en een daarbij passende onderwijsplek centraal. Er wordt vanuit de jeugdige, opvoeders, onderwijs en jeugdhulp een ontwikkelingsperspectief gerealiseerd en de schoolloopbaan van de leerling wordt bevorderd door middel van een integrale aanpak op school, in de vrije tijd en thuis.

Het traject kent een gemiddelde duur van 3-6 maanden. Bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking is de duur gemiddeld 6-9 maanden.