PRS-traject

Het pakket betreft een integraal en aansluitend aanbod voor zowel jeugdigen als opvoeders bij complexe scheidingsproblematiek. De ondersteuning van jeugdigen en opvoeders wordt op maat aangeboden en bestaat uit een breed palet aan ondersteuningsmogelijkheden. Opvoeders leren om met elkaar te overleggen en afspraken te maken in het belang van hun kind(eren). De jeugdige staat hierbij centraal.

Dit pakket bestaat uit verschillende modules, die naast elkaar of volgtijdelijk kunnen worden ingezet. De uitvoering van de modules wordt gegeven door medewerkers die hiervoor gecertificeerd zijn.