Missie

Wij bieden specialistische begeleiding aan kinderen, jongvolwassenen, volwassenen en ouders op het gebied van gedrags- en opvoedingsproblematiek. Met als doel dat zij meer kans hebben op een evenwichtige en vertrouwde toekomst. Bij de ouderbegeleiding is het doel dat ouders weer in hun kracht komen te staan. Opvoeden is immers niet altijd even gemakkelijk.  Er wordt samengewerkt met scholen, instanties en andere disciplines die betrokken zijn bij de cliënt(en).