Cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit ouders van cliënten die hulpverlening vanuit Kuipers en Houtman krijgen. De cliëntenraad komt minimaal 2 keer per jaar bij elkaar. De cliëntenraad wordt op de hoogte gehouden door de directie van Kuipers en Houtman. Daarnaast kunnen cliënten of ouders van cliënten met hun vragen of opmerkingen met betrekking tot de hulpverlening terecht bij de cliëntenraad. Samen met de cliëntenraad wordt onder andere gekeken naar de vernieuwingen binnen het bureau of er belangstelling is voor een bijeenkomst waarin ouders elkaar kunnen treffen of een themadag/avond. Kuipers en Houtman stelt de mening van cliënten, ouders of het netwerk op prijs.