Non-verbale therapie

Therapie waar gebruik wordt gemaakt van spel, creativiteit, drama en sport.