Intake

Tijdens je contact met het Centrum Jeugd voor Gezin, het WIJ-team, het Gebiedsteam of de WMO kun je aangeven dat je hulpverlening wilt ontvangen van Kuipers en Houtman. De casemanager, of een maatschappelijk werker zal dan contact met Kuipers en Houtman opnemen. Vervolgens wordt er een intake afspraak ingepland. Degene die vanuit de gemeente bij jou betrokken is, maakt deze afspraak en zal samen met jou hierbij aanwezig zijn.

Als tijdens de intake afspraak blijkt dat de hulpvraag duidelijk is en dat er een klik is, wordt er een vervolgafspraak gemaakt. Wij hebben geen wachtlijst, dit betekent dat de vervolgafspraken direct ingepland kunnen worden. Zodra de intake afspraak is geweest, kun je gebruik maken van de 24/7 bereikbaarheid van Kuipers en Houtman.

Tijdens de vervolgafspraken zal er een plan van aanpak gemaakt worden. Waaruit doelen naar voren komen waar aan gewerkt gaat worden.