Individuele behandeling laag frequent

Behandeling van een jeugdige met chronische problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico. In deze vorm van behandeling wordt geen uitgebreide of specialistische diagnostiek gedaan. Deze behandeling richt zich op het stabiel houden van de kracht of de problemen van de jeugdige en/of op het ondersteunen van ouders in het onderhouden van opvoedingsvaardigheden.