Diagnostiek

Individueel diagnostisch onderzoek is het door middel van gesprekken, testen en vragenlijsten helder krijgen van het diagnostisch beeld van de jeugdige.

Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om:

  • Cognitieve /ontwikkelingsproblemen (intelligentieonderzoek);
  • Psychische /psychiatrische problematiek;
  • Psychosomatische problematiek;
  • Geheugen- en aandachtsproblemen (neuropsychologisch onderzoek).